Retouche en hersteldienst van textiel en kledij

Alle soort retouche- en hersteldiensten uitgevoerd door zeer ervaren personeel.

Verbreden, versmallen, verkorten, verlengen, ritsen, stoppagedienst, enz.